Basis Mentorentraining – VOL

Trainers

Deze training is in samenwerking met het werkveld ontwikkeld door Pabo HvA en UPvA, en wordt uitgevoerd door de instituutsopleider en de coördinerend opleider van de opleidingsschool.

Dat zijn bij Innoord:
● Instituutsopleider Pabo HvA – Marijke van Zelst
● Coördinerend opleider Innoord – Wenny Bartman

 

Doel training

1. Persoonlijke ontwikkeling in je rol als mentor.
2. Je kunt studenten procesmatig begeleiden.
3. Je kunt een brug slaan tussen theorie en praktijk zodat je kunt aansluiten bij het leren van de student op de werkplek en op de opleiding.
4. Toepassen van doelgerichte begeleiding om studenten optimaal voor te bereiden op het mooie beroep van leerkracht.

 

Inhoud training

De training is erop gericht om zicht te krijgen op de inhoud van de taak als mentor. Daarnaast worden basisbekwaamheden, begeleidingstechnieken en communicatie-basisvaardigheden ontwikkeld waarover elke mentor dient te beschikken.

 

De basis mentorentraining is als volgt opgezet:
● In de 1e bijeenkomst laten we je kennismaken met een eerste begeleidingstechniek en geven we je zicht op de praktijkbeoordelingscriteria in de verschillende leerjaren. We laten je zien hoe je kunt werken met beeldbegeleiding en op welke wijze je feedback op beelden kunt geven. Bovendien bespreken we de kwaliteit van de mentoren op de werkplek. Dit is volgens Crasborn, Hennissen, Brouwer, Korthagen en Bergen (2014) cruciaal in het opleiden van studenten.
● In de 2e bijeenkomst bieden we gesprekstechnieken aan. Mentorgesprekken vormen een belangrijk deel van het leren op de stageplek, want adequate begeleiding is cruciaal gebleken in het leren van de studenten. We reflecteren op jouw rol als mentor m.b.v. het model kernreflectie van Korthagen.
● In de 3e bijeenkomst gaan we aan de slag met Lesson Study. Een andere manier van begeleiden door samen lessen voor te bereiden en uit te voeren.
● In de 4e bijeenkomst presenteren studenten beroepsopdrachten waardoor de transfer van theorie naar de praktijk concreet wordt. De mentor krijgt dan zicht op de theoretische aspecten van de opleiding en kan op basis daarvan een transfer maken naar een uitdagende leeromgeving in de praktijk voor de student.
● In de 5e bijeenkomst, ten slotte, presenteer je jouw ontwikkeling als mentor. Welke begeleidingstechnieken heb je toegepast. Middels het competentieprofiel kun je duiden welke ontwikkeling je hebt gemaakt, waar eventuele leerpunten zitten en welke acties ondernomen kunnen worden.

Let op: dit is een voorlopige opzet, het kán zijn dat er nog kleine wijzigingen / aanpassingen plaatsvinden.

 

Data

1e bijeenkomst donderdag 26 september

2e bijeenkomst donderdag 31 oktober

3e bijeenkomst donderdag 14 november

4e bijeenkomst donderdag 9 januari

5e bijeenkomst donderdag 6 februari

 

Doelgroep

Deze training is voor mentoren die een student van Pabo HvA of UPvA begeleiden.

 

Voorbereiding

Geen

 

Werkwijze

We nemen je mee en dagen je uit om aan de hand van praktijksituaties van en met elkaar te leren, waarbij jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal.

 

Tijdsinvestering

20 uur waaronder de bijeenkomsten. Er wordt verwacht dat je door zelfstudie je verdiept in literatuur en dat je in de praktijk begeleidingsvormen toepast.

 

Afronding

Je bewijst je ontwikkeling, vervolgens vindt de certificering plaats.