Doorstromen van groep 2 naar 3

DOORSTROMEN VAN GROEP 2 NAAR 3
Hoe kom je tot een weloverwogen besluit?

Inhoud

Elk jaar heb je kleuters in je groep waarover je twijfelt: stromen ze door naar groep 3 of past kleuterverlenging. Soms realiseert je bij de start van groep 3 dat er kinderen zijn die toch wel heel erg op hun tenen moeten lopen omdat de overgang te groot is. Hoe kan je dit voorkomen?
In de twee bijeenkomsten krijg je handvatten aangereikt om het beslisproces meer structuur te geven.
De gastspreker, Geeke de Boer, zal daarop aansluiten met handvatten voor oudergesprekken vanuit haar kennis over Neuro Linguistisch Programmeren (NLP).
 
Tip: Als je als school met z’n drieën inschrijft, leerkracht groep 1/2, 3 en de intern begeleider onderbouw kan je samen de vertaalslag naar de praktijk direct maken.

 

Trainers

Thea de Jong, begeleider passend onderwijs Expertisecentrum Innoord
Gastspreker 1ste bijeenkomst: Geeke de Boer, FysioMCN

 

Doelgroep

Leerkrachten van groep 1, 2 en 3
Intern begeleiders onderbouw

 

Locatie

Expertisecentrum

 

Tijdstip

15:30 – 17:00 uur

 

Data

14 februari 2023 & 11 april 2023

 

Aanmelden
Minimaal aantal deelnemers is 10 (maximaal 24)
Aanmelden kan tot 3 februari 2023 via onderstaand formulier;