Duurzame inzetbaarheid

In de cao PO is opgenomen dat men jaarlijks het recht heeft om 40 uur van de werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Men mag deze uren na overleg met de leidinggevende inzetten voor activiteiten die een bijdrage

leveren aan het vergroten van de eigen duurzame inzetbaarheid.

Maar wat is eigenlijk duurzame inzetbaarheid en welke activiteiten mag men doen?

Bij het begrip duurzame inzetbaarheid maken wij onderscheid tussen de volgende aandachtsgebieden, te weten:

1. Mentale en fysieke weerbaarheid

2. Professioneel werken voor nu en de toekomst

In deze training ligt het accent op het eerste aandachtsgebied, waarbij het gaat over onder andere: vitaliteit, leefstijl, zingeving, waarden, psychosociale en fysieke werkbelasting.

 

Beschrijving

– In de eerste bijeenkomst krijg je met een periodieke check en een persoonlijk onderhoudsplan een heldere leidraad hoe je gezond, graag en goed kunt blijven werken.

– In de tweede bijeenkomst wordt bekeken in welke mate het onderhoudsplan in concrete acties is omgezet en wat nog nodig is om aan de slag te blijven gaan met jouw duurzame inzetbaarheid.

 

Trainer

Jeannot Schmidt van Kudding & Partners.

 

Doelgroep

Toegankelijk voor alle medewerkers van Innoord die met hun eigen duurzame inzetbaarheid bezig willen zijn.

Beginsituatie: Hoe staat het met jouw duurzame inzetbaarheid (Periodieke check)?

In de workshop krijg je met een scan en een persoonlijk onderhoudsplan een heldere leidraad hoe je gezond, graag en goed kunt blijven werken.

 

Opbrengst

✓ Je bent je bewust van jouw draagvlak en draagkracht;

✓ Je hebt zicht op de duurzame inzetbaarheid van jezelf en jouw team;

✓ Je hebt een onderhoudsplan waarmee je gericht en actief aan jouw inzetbaarheid gaat werken;

✓ Je staat sterk en evenwichtig in het werk;

✓ Je hebt grip op emotionele reacties;

✓ Je kunt jezelf mentaal en emotioneel in topconditie brengen.

 

Data en duur

29 januari 2020, 15.00 – 18.00 uur

18 maart 2020, 15.00 – 17.00 uur

 

Locatie

Stafbureau, Klaprozenweg 75H