Haal meer uit je toetsgegevens

Trainers

Jessica van Cutsem. Jessica is als leerkracht en intern begeleider werkzaam bij Innoord.

 

Doel training

Startende leraren in groep 3 t/m 8 krijgen zicht op het opbrengstgericht werken en welke toetsgegevens je hiervoor uit ParnasSys kunt gebruiken.

 

Inhoud training

Bij het analyseren gaat het niet alleen om het aantal voldoendes en onvoldoendes. Door goed te analyseren kun je achterhalen of jouw leerlingen voldoende leren van het onderwijs dat jij geeft. In de workshop ga je aan de slag met eigen toetsgegevens.

In de workshop komt aan de orde:
● Methode- en methodeonafhankelijke toetsen
● Analyseren en interpreteren
● De groepskaart uit ParnasSys
Bron o.a.: De Muynck, B., & Both, D., Visser-Vogel, E. (2013).
Opbrengstgericht leren, meer dan alleen presteren. Bussum: Coutinho.
De Vos, W., van Schelven, D. & Oprings, B. (2015). Haal meer uit je toetsgegevens. Amsterdam: Boom Test uitgevers.

 

Doelgroep / beginsituatie

Deze training is voor startende leerkrachten in groep 3 t/m 8 die minder dan 3 jaar werkervaring hebben en werken met ParnasSys als leerlingvolgsysteem.

 

Werkwijze

Eenmalige workshop van twee uur. Je gaat praktisch aan de slag.

 

Afronding

Je bent in staat je eigen groep betreffende de verschillende leerniveaus in kaart te brengen.

 

Meenemen

Een iPad of laptop.

 

Datum

27 oktober 2020

 

Tijd

15.30-17.00 uur

 

Locatie

Online