Inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme en discriminatie

Leer in 7 sessies structurele uitsluiting te herkennen en doe nieuwe inzichten op in relatie tot je eigen onderwijspraktijk.

 

Inhoud

Tijdens de 7 bijeenkomsten staat de vraag centraal wat racisme en overige structurele uitsluitingsmechanismen binnen de onderwijspraktijk betekenen.

De verdieping vindt plaats door middel van het lezen van literatuur en colleges te bestuderen over onder andere racisme en discriminatie. Daarbij ga je met elkaar vanuit een gedeeld theoretisch kader in gesprek. De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten.

 

In de eerste drie bijeenkomsten gaan we specifiek in op het begrip microagressie, (alledaags) racisme en verschillende vormen van privileges, met speciale aandacht voor verschillende theoretische benaderingen. In de vierde tot en met de zesde bijeenkomst staan we stil bij de relatie tussen stereotiepe beelden en identiteitsontwikkeling, het ontstaan van racisme en ons koloniale verleden.

Tenslotte sluiten we de leergang af met een vrije opdracht over racisme en discriminatie waarin deelnemers op een gepaste manier hun onlangs verworven inzichten omzetten naar een passend eindproduct.

 

Als deelnemer ontvang je na afronding van de leergang een certificaat voor deelname.

 

Voorafgaand aan elke bijeenkomst heb je circa 3 uur nodig aan voorbereidingstijd/zelfstudie. Je ontvangt als deelnemer een studiehandleiding waarin staat beschreven welke voorbereiding verwacht wordt. Dit gaat met name om het kijken van films, colleges, het lezen van (wetenschappelijke) literatuur en het beantwoorden van de vragen ter voorbereiding op de bijeenkomst.

 

Trainers

Fawaka WereldBurgerschap organiseert namens de gemeente Amsterdam deze leergang

 

Doelgroep

Amsterdamse leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

 

Locatie

Exacte locatie nog niet bekend: wordt in ieder geval in het Centrum van Amsterdam

 

Tijdstip

16:00-18:00 uur

 

Datum

De leergang vindt vanaf dinsdag 19 maart 2024 / woensdag 20 maart 2024 / donderdag 21 maart 2024 plaats op 7 dinsdagen of 7 woensdagen of op 7 donderdagen.

Je kan je voor één van deze drie groepen inschrijven (de dinsdag- of woensdag- of de donderdag-groep).

 

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.

 

Fawaka WereldBurgerschap organiseert namens de gemeente Amsterdam de inschrijving. In het aanmeldformulier vul je naast je naam en contactgegevens de naam van de school waar je werkt (en of dit een PO-, SO-, VO- of MBO-school is).

 

Deelname is gratis voor deelnemers, deze leergang wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

 

Na aanmelding betekent dit niet dat je automatisch geplaatst bent. Je hoort uiterlijk in de week van 25 februari 2024 per mail van ons of je voor de leergang bent geplaatst. Wij ontvangen jouw aanmelding graag vóór maandag 25 februari 2024.

 

Voor vragen kun je contact opnemen met het kantoor van Fawaka WereldBurgerschap op telefoonnummer: 06-49218209 – of stuur een mail naar: inclusiefonderwijs@fawakawereldburgerschap.nl