Training Leren van lastige oudergesprekken

Centraal in de workshops staan lastige voortgangsgesprekken. In de eerste bijeenkomst wordt ingegaan op specifieke gespreksvaardigheden. Op basis van casuïstiek die je zelf inbrengt, worden in de tweede en derde workshops
rollenspelen gevoerd met een trainingsactrice. De rollenspelen gaan over voortgangsgesprekken (onder meer rapportgesprekken, portfoliogesprekken) die door leerkrachten als lastig worden ervaren. De rollenspelen moet je voor de bijeenkomsten voorbereiden en worden in een zodanige setting uitgespeeld dat iedereen zich er goed bij voelt en er van leert.

 

Docent

Robert van Mulligen, docent pabo HvA en Universitaire Pabo van Amsterdam. Hij geeft aan beide opleidingen onder meer colleges over samenwerking tussen ouders en school en gespreksvaardigheden.

 

Doelen

Na de workshops:

  • kun je de behandelde gespreksvaardigheden in gesprekken herkennen
  • kun je beredeneren welke gespreksvaardigheden effectief zijn in een casus
  • kun je aangeven hoe je als professional je grenzen in een gesprek kunt aangeven en kunt blijven aansturen op een dialoog en samenwerking met ouders
  • kun je aangeven wat de structuur is van een oudergesprek

 

Voorbereiding

• Bekijken van kennisclips over gespreksvaardigheden
• Bekijken van kennisclips die gemaakt zijn op basis van het boek Ron Oostdam en Peter de Vries – Samenwerken aan leren en opvoeden
• Voorbereiden van rollenspelen

 

Niveau

1 ster = eerste kennismaking met het onderwerp
2 ster = vereist voorkennis en ervaring met het onderwerp
3 ster = vereist specialistische kennis

 

De deelnemers krijgen vanuit de HvA een deelnamecertificaat na afloop.

 

Doelgroep

Leerkrachten, ib’ers en directieleden

 

Tijdstip

15.00 – 17.00 uur

 

Data

7 oktober 2020 (OBS IJplein, gedempte insteekhaven 85)

13 januari 2021 (Stafbureau, Klaprozenweg 75H)

 

 


31-08-2020
Startbijeenkomst startende leerkrachten
02-09-2020 / 07-10-2020 / 18-11-2020
Basistraining Growth Mindset
02-09-2020 en 07-10-2020 (onder voorbehoud)
Training spelbegeleiding jonge kind
agenda