Leren zichtbaar maken

Inhoud

Tijdens deze training worden de denkkaders die een invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen toegelicht en leert u de effectgroottes van de verschillende strategieën interpreteren. U staat stil bij de 5 sleutelideeën van zichtbaar leren:

Wat is iemand die zichtbaar leert?
Wat is uw impact als leraar op het leren van je leerlingen?
Hoe kunt u inspirerend en motiverend lesgeven?
Hoe geeft u effectieve feedback?
Wat maakt een school tot een plaats waar leren zichtbaar aanwezig is?

 

Trainer/docent
Peter Pijl

 

Doelgroep
Teamleden basisonderwijs.

 

Tijdsinvestering

Aantal uren: SBU 15 uur trainingsduur 3×2 uur.

 

Data

10-02-2021

02-03-2021

23-03-2021

 

Tijd

15.00-17.00 uur