ONA masterclass ‘Effectief Leesonderwijs voor het jonge kind’

In twee bijeenkomsten van 2 uur nemen Eva Kock en Maaike Groet je mee in de methodiek Effectief Leesonderwijs, toegespitst op het jonge kind.
We besteden vooral aandacht aan het voorbereidend lezen en de doorgaande leerlijn binnen school.

We nemen je mee in zowel de theorie achter de methodiek als de vertaalslag naar de praktijk, zodat jij, na deze bijeenkomsten, weet hoe je aan de slag kunt met effectief leesonderwijs en het jonge kind.

 

De twee bijeenkomsten kennen de volgende inhoud:

Bijeenkomst 1: We leggen uit hoe je op een planmatige wijze kan werken aan effectief leesonderwijs in een doorgaande leerlijn en in een betekenisrijke context.
Bijeenkomst 2: Praktisch aan de slag. Je bereidt lessen en activiteiten voor die je uitvoert in de klas en die aansluiten bij het curriculum dat je school hanteert.
De ambitie van elke school moet zijn om elke leerling goed te leren lezen en, door ze de veelzijdigheid van boeken en verhalen te tonen, echte lezers van ze te maken. Dit begint al bij het jonge kind.

Dit vraagt om het nodige vakmanschap van jou als leraar en van veel kennis over de diverse aspecten van het leesonderwijs. En dat jij als leraar elke mogelijkheid weet aan te grijpen om in de klas te werken met een goede leesaanpak vanaf groep 1.

 

Doelgroep

Expert-leraren/specialisten, IB’ers en leraren onderbouw (groep 1 t/m 3) po, so, s(b)o (max. 20 deelnemers uit Amsterdam)

 

Trainer

Eva Kock en Maaike Groet

 

Locatie

Alan Turingschool

 

Tijdstip

14.30 – 16.30 uur

 

Datum

29 november 2023 en 28 februari 2024

 

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.