ontwikkelen

Talentontwikkeling Innoord
Talentontwikkeling is een populair woord omdat het ‘natuurlijk’ over iets heel positiefs gaat. Want wie wil nou niet zijn talenten leren kennen en kunnen ontwikkelen als daar motivatie voor is?
Talenten die goed ontwikkeld worden, zullen je zelfvertrouwen geven waardoor je sterker in het leven staat. Het werkt als een positieve spiraal en is eigenlijk een creatie spiraal die een beetje vanzelf gaat. Een talent kost je namelijk weinig tot geen moeite.
 
Hoe kunnen we talentontwikkeling op de agenda zetten van al onze Innoord scholen zonder dat het een competitie is; maar het gezien wordt als een individueel ontwikkelings- en leerproces dat naast het talent gaat over motivatie en plezier?
 
Daarvoor komt binnenkort op alle scholen de talentcoach langs om van jullie (de teams) te horen hoe jullie hierover denken, wat jullie successen of juist vragen en uitdagingen hierin zijn. Met als doel dat binnen Innoord de krachten worden gebundeld, expertise uitgewisseld en daarmee talentontwikkeling een sterk onderscheidend vermogen wordt op alle scholen.

 
Waarom?
We geloven dat aandacht en ruimte voor talentontwikkeling structureel en duurzaam ontwikkeld moet worden. Als een beweging die in gang wordt gezet. Talentontwikkeling begint bij de individuele medewerker, leerling en bundelt zijn krachten als team en school.

Met deze beweging wil Innoord bereiken dat de talenten van medewerkers en leerlingen zichtbaar worden. Gezamenlijk bouwen aan talentontwikkeling binnen Innoord als onderscheidend vermogen.
 
Ambitie
Om deze ambitie zichtbaar te maken en duurzaam van opzet te laten zijn, willen we het graag letterlijk een plek binnen de organisatie van Innoord geven.
We denken daarbij aan specifiek onderdeel van de Voorsprong – de huisacademie van Innoord.
 
Wat is er te vinden?
Het moet het centrale loket zijn waar vraag en aanbod elkaar treffen.

  • Talentcoach die helpt te inventariseren en procesbegeleiding naar duurzame opbouw talentontwikkeling passend bij schoolidentiteit.
  • Inhoudelijke antwoorden op vragen als wat is talent, hoe herken we het, wat brengt het een team, hoe implementeert je het in een bestaand curriculum etc.?
  • Maar ook welke vakdocenten er verbonden zijn aan Innoord; wat is hun expertise, rooster, etc.
  • Uitwisseling en wisselwerking tussen vakdocenten werkzaam bij de scholen van Innoord
  • Bestand van succeservaringen die scholen al hebben en graag met de Innoord scholen en collega’s willen delen ter inspiratie en voorbeeld
  • Specifiek aanbod van workshops en trainingen die talentontwikkeling ondersteunen.
  • Aanbod overkoepelende kunst en cultuur evenementen, bijvoorbeeld de Kunstweek!