Basiskennis (hoog)begaafdheid

Inhoud

In elke groep zit een (hoog)begaafde leerling. Ook zij verdienen passend onderwijs. Na het volgen van deze training ben jij beter op de hoogte van wie deze leerlingen zijn en wat zij nodig hebben. De verschillende theorieën rondom (hoog)begaafdheid worden besproken, waardoor je (hoog)begaafdheid kan herkennen en signaleren. Verschillende signaleringsinstrumenten en de uitvoering hiervan in de praktijk komen aan bod. In de tweede bijeenkomst wordt gekeken welk aanbod deze leerlingen zouden moeten krijgen. Er wordt ingezoomd op het compacten, verrijken en versnellen. Je krijgt direct praktische handvatten en lesideeën om de volgende dag mee in de klas aan de slag te gaan.

 

Trainer

Iris Gadellaa, specialist (hoog)begaafdheid en differentiatie, leerkracht en begeleider passend onderwijs.

 

Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders die basiskennis over (hoog)begaafdheid willen hebben.

 

Locatie

Expertisecentrum

 

Tijdstip

15.00 – 17.00 uur

 

Datum

20 april

11 mei

 

Aanmelden

Kan via onderstaand formulier