ondersteunen

In het onderwijs komt er veel op je af en het kan fijn zijn om ondersteuning te krijgen. We hebben zowel voor starters als ervaren medewerkers een aanbod.

Starters

Binnen Innoord ondersteunen we de starters in onze organisatie. Zo is er voor elke doelgroep een specifiek inductieprogramma dat je op weg helpt. Onderdeel van dit inductieprogramma kan zijn; informatiebijeenkomsten, workshops en coaching. Er zijn aparte inductieprogramma’s voor de verschillende doelgroepen. Vraag daarom aan je directeur om meer informatie over het specifieke inductieprogramma voor jou.

 

Ervaren

Ook als je al langer voor Innoord werkt is er de mogelijkheid om begeleiding te krijgen. Dit bestaat veelal uit verschillende vormen van coaching. Wil je hier gebruik van maken? Geef dit dan aan bij je directeur. Hij/ zij zal dan contact opnemen met de onderwijsconsulenten.