ondersteunen

In het onderwijs komt er veel op je af en het kan fijn zijn om ondersteuning te krijgen. We hebben zowel voor starters als ervaren medewerkers een aanbod.

Starters

Binnen Innoord ondersteunen we de starters in onze organisatie. Zo is er voor elke doelgroep een specifiek inductieprogramma dat je op weg helpt. Onderdeel van dit inductieprogramma kan zijn; informatiebijeenkomsten, workshops en coaching. Er zijn aparte inductieprogramma’s voor de verschillende doelgroepen. Vraag daarom aan je directeur om meer informatie over het specifieke inductieprogramma voor jou.

 

Ervaren

Ook als je al langer voor Innoord werkt, is er de mogelijkheid om begeleiding te krijgen. Dit bestaat veelal uit verschillende vormen van coaching. Wil je hier gebruik van maken? Geef dit dan aan bij je directeur. Hij/ zij zal dan contact opnemen met de onderwijsconsulenten.

 

Maattrajecten 
Bovenschoolse coaching op maat 

Zinvol en met plezier werken is de wens van iedere leraar. De functie van leraar is continu in beweging en om goed inzetbaar te blijven is het belangrijk dat leraren zich blijven ontwikkelen. Soms ontstaat er behoefte aan begeleiding die niet door de school zelf geboden kan worden. Hieronder vind je de beschrijving van de verschillende coachingsvormen die de bovenschoolse coaches kunnen bieden. Het uitgangspunt van deze coachingstrajecten is het toewerken naar een resultaat dat ten goede komt aan de medewerker en tegelijkertijd een bijdrage levert aan de rol van de medewerker als leraar, wat zal leiden tot een positieve invloed op het onderwijs aan de leerlingen. De coach heeft een vertrouwensrol. Wanneer je gebruik wil maken van een van de onderstaande mogelijkheden, geef je dit aan bij je directeur en hij/ zij zal je doorverwijzen naar de coördinator van het onderwijsconsulententeam.

 

Beeldbegeleiding 

Laat je filmen in de klas  

Het contact met de leerlingen heeft niet alleen te maken met praten en luisteren. Ook lichaamstaal, mimiek, intonatie, houding, oogcontact en non-verbale houding spelen een belangrijke rol. De opnames geven een duidelijk beeld van hoe jij van jouw mogelijkheden gebruikmaakt. Een selectie van de gemaakte opnamen wordt tijdens nagesprekken aan de hand van een kijkwijzer besproken. Deze coaching bestaat uit 3 tot 5 opnames en nagesprekken.

 

Krachtgerichte coaching

Van belemmering naar kracht

Hoe kun je ervoor zorgen dat er een duurzame ontwikkeling ontstaat waarin jij jouw kwaliteiten optimaal kunt inzetten om je idealen te bereiken?

In iedere situatie is er altijd sprake van denken, voelen en willen bij jou en bij de ander. Als hier op een passende wijze aandacht aan geschonken wordt, ontstaat er verdieping en contact.

In deze coaching worden elementen uit verschillende benaderingen gecombineerd door een aanpak die diepgaand leren en effectief functioneren bevordert. De essentie is het afstemmen op idealen en kernkwaliteiten, maar ook de bewustwording en het aanpakken van interne belemmeringen. Deze aanpak is ontwikkeld door Prof. Dr. Fred Korthagen en wetenschappelijk onderbouwd.

 

Perfectionisme coaching

Neem afscheid van de druk die jij jezelf oplegt    

De lat hoog leggen, weinig fouten maken, dingen goed willen doen en anderen tevreden stellen. Een aantal eigenschappen van perfectionisme helpen om bijvoorbeeld een succesvolle carrière te hebben en je doelen in het leven te bereiken. Er is echter ook een andere kant van de medaille; de kant waarin het ’moeten’ de overhand krijgt. Het weinig of niet je eigen grenzen stellen, altijd maar doorgaan, je overal verantwoordelijk voor voelen, je eigen gevoel onderdrukken. Het patroon van perfectionisme kan daardoor veel stress veroorzaken en is een belangrijke oorzaak van burn-out. Jezelf van dit patroon bevrijden kan met de perfectionismecoach. Deze coaching methodiek is gebaseerd op de principes rond interne delen binnen NLP.

De coaching bestaat uit een aantal stappen die door de perfectionismecoach doorlopen worden. Reken op een periode van 4 maanden waarin je ongeveer 7 afspraken hebt.

 

Supervisie  

Je eigen handelen tegen het licht houden

Supervisie biedt je de tijd en gelegenheid om dat wat jij in jouw werk tegenkomt en bezighoudt nader te bekijken om er wellicht anders tegenaan te kijken. Een bovenschoolse coach begeleidt je bij dit proces. Door te kijken naar jouw handelen, denken, willen en voelen in jouw specifieke werksituatie ontdek je misschien nieuwe mogelijkheden. Een supervisietraject bestaat uit 8 gesprekken, iedere twee weken. Zo ontdek jij zelf aan welke punten je wilt werken. Jouw eigen schriftelijke inbreng vormt de basis van elk gesprek.

 

Persoonlijk leiderschap

Vergroot je welbevinden en invloed

Het kan zijn dat je niet lekker in je vel zit. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Denk aan het vinden van werk/privé balans of je merkt dat je steeds tegen hetzelfde vervelende patroon aanloopt. Je ervaart tegenzin, hebt te maken met tegenslag of spanningsklachten.

Wil je hier meer grip en  regie op jezelf? Ben je bereid om naar jezelf te kijken om zo nieuwe en andere opties in je handelen te ontwikkelen? Dan kun je bij een bovenschoolse coach terecht voor een gezonde portie hersengymnastiek.

Er kan gewerkt worden met verschillende coachingsmethodieken.

 

Didactisch coachen

Anders inrichten en jezelf blijven 

Als leraar sta je voor de opdracht je onderwijs zo in te richten dat leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Dat vraagt nogal wat. Als je naast de bekwaamheden die je al bezit, andere bekwaamheden wilt ontwikkelen en leren inzetten is het soms nodig om nieuw gedrag aan te leren. Nieuw gedrag vertonen in de klas is vaak een beetje onwennig en kan ongemakkelijk aanvoelen. De bovenschoolse coach kan je hierbij begeleiden. Bij didactisch coachen wordt ervan uitgegaan, dat je al heel veel kwaliteiten in huis hebt en dat je begeleid kan worden die kwaliteiten uit te bouwen. Je kiest voor een traject didactisch coachen als je verder wilt groeien in het bieden van structuur,duidelijkheid en voorspelbaarheid, zonder je spontaniteit te verliezen. Je kunt dan denken aan je verder bekwamen in je instructievaardigheid volgens een instructie model. Of meer voorspelbaarheid in je klassenmanagement. Leer spelen met de stappen zodat je ze betekenisvol voor jou en je klas kunt inzetten.

 

Coaching iets voor jou? 

Vraag jij je na het lezen van deze pagina nu af  “Kan coaching ook iets voor mij betekenen’ en wil je meer weten over bovenstaande vormen van coaching?
Neem dan vrijblijvend  contact op met de coördinator van de coaches,  Jolanda Ferwerda j.ferwerda@innoord.nl