ondersteunen

In het onderwijs komt er veel op je af en het kan fijn zijn om ondersteuning te krijgen. We hebben zowel voor starters als ervaren medewerkers een aanbod.

Starters

Binnen Innoord ondersteunen we de starters in onze organisatie. Zo is er voor elke doelgroep een specifiek inductieprogramma dat je op weg helpt. Onderdeel van dit inductieprogramma kan zijn; informatiebijeenkomsten, workshops en coaching. Er zijn aparte inductieprogramma’s voor de verschillende doelgroepen. Vraag daarom aan je directeur om meer informatie over het specifieke inductieprogramma voor jou.

 

Ervaren

Ook als je al langer voor Innoord werkt is er de mogelijkheid om begeleiding te krijgen. Dit bestaat veelal uit verschillende vormen van coaching. Wil je hier gebruik van maken? Geef dit dan aan bij je directeur. Hij/ zij zal dan contact opnemen met de onderwijsconsulenten.

coaching

31-08-2020

Stafbureau, Klaprozenweg 75H

15.15 - 16.30 uur

Startbijeenkomst startende leerkrachten

Lees meer

training

07-10-2020 en 13-01-2021 (onder voorbehoud)

OBS IJplein, gedempte insteekhaven 85

15.00 - 17.00 uur

Training Leren van lastige oudergesprekken

Lees meer

coaching

03-11-2020

Stafbureau, Klaprozenweg 75H

Intervisie startende leerkrachten

Lees meer
31-08-2020
Startbijeenkomst startende leerkrachten
02-09-2020 / 07-10-2020 / 18-11-2020
Basistraining Growth Mindset
02-09-2020 en 07-10-2020 (onder voorbehoud)
Training spelbegeleiding jonge kind
agenda