innoveren

Heb je een innovatief idee dat je graag wil uitproberen in je klas of op school? Doe dan een aanvraag bij het innovatiefonds! Het innovatiefonds is bedoeld om de vernieuwingskracht van individuen, groepen en scholen te versterken.

 

Vertel beknopt waar de aanvraag over gaat. Denk aan: je doelstelling, de werkwijze, wie nemen hieraan deel etc.
In hoeverre is dit innovatief binnen de context waarin je jouw idee wilt uitvoeren?
Welke bijdrage vraag je van het Innoord onderwijsinnovatiefonds en motiveer hoe je aan deze bedragen komt.
Welk tijdspad heb je voor ogen om het idee te realiseren?
Beschrijf hoe het initiatief breed inzetbaar is of breed inzetbaar kan worden binnen Innoord.
Wordt het initiatief ondersteund door de schoolleiding?
Het antwoord op deze vraag is niet doorslaggevend voor het wel of niet toekennen van de bijdrage vanuit het innovatiefonds.