Beginnend lezen en schrijven bij thema’s en zaakvakonderwerpen in groep 1-3

DEZE WORKSHOP IS VOL 

Inhoud

Deze twee workshops gaan over de vruchtbare verbinding van taal met thematisch en zaakvakonderwijs.
We bespreken en leren hoe jonge kinderen kennis opdoen door voorlezen, praten en het maken van taaltekeningen.

 

In twee workshops onderzoeken we hoe we een kleine leseenheid rondom een onderwerp kunnen ontwerpen en uitvoeren.

In de eerste workshop geeft Suzanne van Norden voorbeelden hoe je goede lees- en schrijfdidactiek kunt inzetten bij een klein onderwerp waarmee je op dat moment bezig bent. Je leert bijvoorbeeld over het effect van het werken met taaltekeningen.
Tussen workshop 1 en 2 voer je een aantal activiteiten in de eigen groep uit waar we in workshop 2 op terugkomen. We wisselen ervaringen uit en zullen bespreken hoe je dit vaker in je onderwijsaanbod terug kunt laten komen.
Hopelijk leidt dat tot enthousiasme om op deze manier verder te experimenteren met de verbinding van zaakvak- en taalonderwijs!

 

Trainer/docent
Suzanne van Norden, trainer en begeleider van teams en leerkrachten in het basisonderwijs, auteur van Iedereen kan leren schrijven (2018)

 

Doelgroep
Leerkrachten van groep 1 t/m 3

 

Data

Dinsdag 7 maart 2023
Dinsdag 4 april 2023

 

Tijd

15.00-16.30 uur

 

Locatie

Expertisecentrum

 

Min aantal deelnemers

10 leerkrachten & inschrijven kan tot 6 maart 2023