De rekenontwikkeling van het jonge kind | VOLGEBOEKT

Hoe geef je het onderwijs in rekenen en wiskunde goed vorm in groep 1-2 en
hoe zorg je voor een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3.

 

Inhoud

Het scholingstraject bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur.
 
Tijdens de eerste bijeenkomst zal aandacht worden besteed aan de basis:
○ visies op rekenonderwijs aan jonge kinderen;
○ aanbods- en beheersingsdoelen voor groep 1 en 2;
○ het basisaanbod in de groep.
 
Er wordt ingegaan op het inzetten van routines en het creëren van een rijke
speelleeromgeving, waaronder het werken met een themahoek.
 
De tweede bijeenkomst zal vooral in het teken staan van verschillende
activiteiten die ingezet kunnen worden om doelen binnen de verschillende
domeinen te behalen, zoals het gebruik van prentenboeken, het spelen van
rekenspellen, het inzetten van de vertaalcirkel en de (kleine) kring.
 
De derde bijeenkomst zal gericht zijn op de opgedane ervaringen in de
praktijk en op de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3, waaronder het
gebruik van rekentaal en de inzet van materiaal en modellen.
Tijdens elke bijeenkomst zal informatie worden gegeven en krijgen de
deelnemers de gelegenheid om met deze informatie aan de slag te gaan aan
de hand van een opdracht.
 
Na de eerste en tweede bijeenkomst wordt van de deelnemers verwacht dat
ze in hun groep aan de slag gaan en dat ze hun ervaringen (in de vorm van
verhalen of foto’s) meenemen maar de volgende bijeenkomst.
 
Gedacht wordt aan de volgende praktijkopdrachten:
○ Inrichten van een themahoek of rekenhoek (of bestaande hoeken
aanpassen) of voor rekencoördinatoren en intern begeleiders: het
interviewen van een leerkracht over een ingerichte hoek. (Na
bijeenkomst 1).
○ Het spelen van een drempelspel met één of enkele leerlingen en/of het
uitvoeren van een activiteit met de vertaalcirkel. (Na bijeenkomst 2).

 

Trainer
Conny Bodin – Baarends – onderwijsadviseur 1801 jeugd & onderwijsadvies

 

Doelgroep
De scholing is bedoeld voor leerkrachten van groep 1/2 en 3 en andere
teamleden, waaronder rekencoördinatoren en intern begeleiders, die zich
willen verdiepen in het rekenonderwijs in groep 1/2 en de aansluiting met
groep 3.

 

Tijdstip

15.30 – 17.30 uur
 

Datum

9 januari 2024
5 maart 2024
16 april 2024
 

Locatie

OBS de Vier Windstreken, Parlevinker 11-13 Amsterdam

 

Aanmelden

Via dit formulier graag vóór 10 december 2023

Min. aantal deelnemers 6
Max. aantal deelnemers 24