Inspiratiemiddag

Op woensdag 5 oktober 2022 verwelkomen wij gastspreker Frans Douw.
 
Frans Douw (1955) is bestuurder van de Stichting Herstel en Terugkeer: (https://www.herstelterugkeer.nl/fransdouw). Frans laat een afwijkend geluid horen en boezemt op een onorthodoxe manier vertrouwen in, geeft hoop en inspireert.
 
We leven in een klimaat van repressie, efficiëntie en controle, met een sterke hang naar veiligheid en streng straffen. Boeven moet je opsluiten, deur dicht, sleutels weggooien. Opgeruimd staat netjes. Nee, zegt deze man die jarenlang gevangenisdirecteur is geweest; gedetineerden zijn mensen.
De gevangenis moet een plek zijn van herstel: bereid gedetineerden voor op een terugkeer in de maatschappij. In zijn zijn autobiografie: “Het zijn mensen” keert hij terug naar zijn jeugd, toen hij nog een tijdje niet wilde deugen. Later ging hij werken in een instituut voor moeilijk opvoedbare jongens. Hij kreeg te maken met forensische psychiatrie in het Pieter Baan Centrum en vervolgens werd hij zelf gevangenisdirecteur. Iemand die altijd zichzelf bleef, het hart op de tong heeft en de ander altijd in zijn waarde laat. Zijn boek staat vol met verhalen die aangrijpen en ontroeren.
 
Frans vindt dat je in onze eigen straat, de school, de zorg en de gevangenis kunt zien en voelen hoe wij naar elkaar kijken en met elkaar omgaan.
 
Op 5 oktober gaat Frans de ontmoeting met ons aan.

 

Locatie

OBS De Vier Windstreken, Parlevinker 11-13, 1034 PX Amsterdam

 

Data

Woensdag 5 oktober 2022 van 15.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 14.45 uur)