Inspiratiemiddag met …..

Maartje Reitsma (linkedin) – ambassadeur en eigenaar van Expertisepunt Burgerschap en zij neemt ons mee met de bedoeling van burgerschap.

 

 

‘Het cruciale woord binnen burgerschapsonderwijs is participatie.
Kinderen de ruimte geven mee te mogen denken en praten.’

 

 

 

 

Ter visualisatie gebruikt Maartje het burgerschapshuis;

 

Wat willen we kinderen meegeven op het gebied van burgerschap als ze na 8 jaar de school verlaten? Dat is de het dak.
Onder het huis staan de trappen: dat zijn de voorwaarden om aan burgerschap te kunnen beginnen. Is het bijvoorbeeld veilig om je mening te durven geven?
En zijn wij ook een gemeenschap waarin ik als kind mee mag doen? De muren van het huis zijn gebouwd als pijlers: kennis van jezelf, kennis van de ander en kennis van de
wereld. Maar het betreft ook de vaardigheden die je nodig hebt zoals mee kunnen praten en reflectie.

 

Blok deze inspirerende en educatieve middag alvast in jouw agenda!

 

Locatie

Stafbureau

 

Data

Woensdag 15 mei van 15.00 tot 17.30 uur (inloop vanaf 14.45 uur) met aansluitend een borreltje

 

Ben jij erbij? LEUK! 

Je kunt je hier intekenen