Intervisie startende leerkrachten

Trainers

Onderwijsconsulent (op dinsdag) – Karin Kloostra

Onderwijsconsulent (op woensdag) – Sandra Smith

 

Doelen van de training

  • Persoonlijke ontwikkeling in je rol als startende leerkracht.
  • Eigen krachten en hulpbronnen bewust worden en leren inzetten.
  • Samen tot kleine en concrete veranderingen/ ideeën in gedrag in de werksituatie komen.
  • Deze veranderingen/ideeën in de praktijk brengen en ervaring terugkoppelen.

 

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van wederzijdse begeleiding waarbij gelijkwaardige collega’s elkaar helpen hun taak beter uit te oefenen. Een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij systematisch, volgens een van tevoren gekozen methode gewerkt wordt. Elke intervisie bijeenkomst valt of staat bij de actieve inbreng van de deelnemers. Er wordt van hen verwacht eigen praktijkervaringen ‘mee te nemen’ naar de intervisie bijeenkomst.

 

Wat is intervisie niet?

Het verschil tussen een intervisiebijeenkomst en een gesprek in de lerarenkamer, op het schoolplein?

Dergelijke gesprekken hebben meestal:

-Geen afgebakende tijd: als je er al echt op ingaat, gaat opeens de bel.

-Geen afgebakende ruimte en daarmee ook geen privacy.

-Geen structuur, geen leiding, geen planning: iedereen doet ermee wat en hoe hij het zelf wil.

-Geen onduidelijk doel: wat wil degene die zijn probleem bespreekt ermee? Alleen even zijn hart luchten, wil hij even klagen, wil hij medeleven, wil hij een oplossing, wil hij aandacht enz.

-Onduidelijke verwachtingen ten aanzien van de luisteraars.

 

Data

Groep 1 : Dinsdag

Dinsdag 26 september, 31 oktober, 12 december en 30 januari’24

 

Groep 2 : Woensdag

Woensdag 27 september, 8 november, 13 december en 31 januari’24

 

Tijdstip

15.00 – 16.30 uur

 

Doelgroep / beginsituatie

Startende leerkrachten (t/m 3 jaar werkervaring) en zij-instromers in beroep binnen Innoord

 

Werkwijze

Het omgaan met werkinbreng gebeurt op basis van vertrouwelijkheid en veiligheid.

De intervisieleider stuurt de intervisie op twee niveaus:

  • de inhoud/het thema
  • het proces

 

Er worden verschillende methodieken gehanteerd.

 

Afronding

Een bewijs van deelname wordt aan het eind van het schooljaar uitgereikt.