Intervisie startende leerkrachten

Trainers

Opleider Innoord – Marjan Schenk.

 

Doel training

1. Persoonlijke ontwikkeling in je rol als startende leerkracht.
2. Eigen krachten en hulpbronnen bewust worden en leren inzetten.
3. Samen tot kleine en concrete veranderingen/ ideeën in gedrag in de werksituatie komen.
4. Deze veranderingen/ ideeën in de praktijk brengen en ervaring terugkoppelen.

Inhoud training

 

WAT IS INTERVISIE?

Intervisie is een vorm van wederzijdse begeleiding waarbij gelijkwaardige collega’s elkaar helpen hun taak beter uit te oefenen. Een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij systematisch, volgens een van te voren gekozen methode gewerkt wordt. Elke intervisie bijeenkomst valt of staat bij de actieve inbreng van de deelnemers. Er wordt van hen verwacht eigen praktijkervaringen ‘mee te nemen’ naar de intervisie bijeenkomst.

 

WAT IS INTERVISIE NIET?
Het verschil tussen een intervisiebijeenkomst en een gesprek in de lerarenkamer, op het schoolplein?
Dergelijke gesprekken hebben meestal:
-Geen afgebakende tijd (als je er al echt op ingaat, gaat opeens de bel).
-Geen afgebakende ruimte (en daarmee ook geen privacy).
-Geen structuur, geen leiding, geen planning (iedereen doet ermee wat en hoe hij het zelf wil).
-Geen onduidelijk doel (wat wil degene die zijn probleem bespreekt ermee? Alleen even zijn hart luchten, wil hij even klagen, wil hij medeleven, wil hij een oplossing, wil hij aandacht enz.).
-Onduidelijke verwachtingen ten aanzien van de luisteraars.

 

Data

3 november 2020
3 februari 2021
7 april 2021
9 juni 2021

 

Doelgroep / beginsituatie

Startende leerkrachten binnen Innoord (t/m 3 jaar werkervaring)

 

Werkwijze

Het omgaan met werkinbreng gebeurt op basis van vertrouwelijkheid en veiligheid. De intervisieleider, een vaste of per bijeenkomst wisselende, stuurt de intervisie op twee niveaus:
● de inhoud / thema
● het proces

De methodiek die onder andere wordt gehanteerd is volgens de Positieve Intervisie methode*. Tijdens de eerste intervisiebijeenkomst zal daar uitgebreid bij stil worden gestaan en worden de stappen één voor één besproken.

 

* Uit: Praktijkboek Intervisie, proces & methoden van Monique Bellersen en Inez Kohlmann.
Positieve supervisie en intervisie, Fredrike Bannink

 

Afronding

Een bewijs van deelname wordt aan het eind van het schooljaar uitgereikt.

 


agenda