Lezen en schrijven om te denken en kennis op te bouwen in groep 4-8

Inhoud

Als kinderen meer weten over een onderwerp, erbij betrokken zijn en het lezen en schrijven gericht zijn op gezamenlijke kennisopbouw, gaan ze beter lezen en schrijven.

In deze workshops leer je over de vruchtbare combinatie van lezen en schrijven bij een zaakvakonderwerp.

In twee workshops onderzoeken we hoe we een kleine leseenheid rondom een zaakvakonderwerp kunnen ontwerpen en uitvoeren.

In de eerste workshop geeft Suzanne van Norden voorbeelden hoe je een goede lees- en schrijfdidactiek kunt inzetten bij een klein (zaakvak)onderwerp waarmee je op dat moment bezig bent.

Tussen workshop 1 en 2 voer je een aantal activiteiten in de eigen groep uit waar we in workshop 2 op terugkomen. We wisselen ervaringen uit en zullen bespreken hoe je dit vaker in je onderwijsaanbod terug kunt laten komen.
Hopelijk leidt dat tot enthousiasme om op deze manier verder te experimenteren met de verbinding van zaakvak- en taalonderwijs!

 

Trainer/docent
Suzanne van Norden, trainer en begeleider van teams en leerkrachten in het basisonderwijs, auteur van Iedereen kan leren schrijven (2018)

 

Doelgroep
Leerkrachten van groep 4-8

 

Data

Donderdag 16 maart 2023
Donderdag 6 april 2023

 

Tijd

15.00-16.30 uur

 

Locatie

Expertisecentrum
Min aantal deelnemers

10 leerkrachten & inschrijven kan tot 15 maart 2023