Omgaan met rouw in de klas

Omgaan met rouw in de klas;
van theorie naar direct bruikbaar materiaal voor in de klas.

 

Inhoud

Bij deze cursus wordt recente theorie besproken rondom kinderen in de rouw.
Ook wordt er kennisgemaakt met materiaal dat ingezet kan worden in de klas bij een verliessituatie.

 

Vrijwel iedereen die in het basisonderwijs werkt krijgt te maken met kinderen die een verlieservaring meemaken. Dit kan uiteenlopen van een verhuizing, scheiding, verlies van een vriendschap tot het overlijden van een familielid.
Scholen kunnen ook te maken krijgen met het verlies van een leerling of een leerkracht. Bij deze cursus wordt er stilgestaan bij het begrip rouw, de ontwikkelingsfasen van rouw en de bijbehorende rouwtaken. De deelnemers verwerven kennis over normale rouw en gecompliceerde rouw. Er worden gesprekstechnieken aangeboden voor het vertellen aan een klas dat iemand is overleden en voor gespreksvoering met ouders. Naast theorie leren de deelnemers direct bruikbare materialen en oefeningen kennen voor in de klas.

Doelgroep

Leerkrachten, ondersteuners, intern-begeleiders

Trainer

Tirza Carmiggelt, Orthopedagoog

 

Locatie

Expertisecentrum Innoord

 

Tijdstip

15.00 – 17.00 uur

 

Data

woensdag 23 oktober 2024

 

Min aantal deelnemers: 10

Max aantal deelnemers : 30

Inschrijven kan tot 14 oktober 2024

Inschrijven kan via deze link