ONA – Duurzame implementatie van een formatieve aanpak op school

Een traject van vier masterclasses

Als je groei en ontwikkeling centraal hebt staan in je visie van je school, dan ben je vast geïnteresseerd hoe je formatief handelen duurzaam in je schoolorganisatie kunt implementeren.
Naast kennis over formatieve evaluatie -hoe zet je het leerproces centraal-  is het goed om zicht te krijgen op de uitdagingen en problemen op het gebied van differentiatie, zelfbewust leren, zelfregulatie en metacognitieve vaardigheden.

Hoe kun je jezelf goed beoordelen en weet je waar je staat, wat je volgende stap is en hoe je daar komt. Hoe leer je kortom zo effectief mogelijk, maar ook met behoud van nieuwsgierigheid en plezier. En hoe zorg je voor een duurzame formatieve aanpak bij teamleren en alignement in alle lagen van je organisatie. Hoe werkt dit systemisch? In een viertal masterclasses door

 

Wereldwijs wordt vanuit theorie over formatieve evaluatie en over het verbeteren van de leercultuur in school, een plan van aanpak gemaakt om dit verandertraject te kunnen gaan uitvoeren waardoor formatief handelen en duurzame ontwikkeling het hart gaat zijn van je organisatie. Doelgericht leren, leren over leren en evalueren staan hierbij centraal.

 

Masterclass 1: Theorie en praktijk: Wat houdt een formatieve aanpak in? Hoe bouw je aan deze visie?

Masterclass 2: Theorie en praktijk: Hoe zet je het leerproces centraal in de hele school?

Masterclass 3: Evidence informed werken in de praktijk: zichtbaarheid van de formatieve aanpak. Met tijd voor een individuele sessie met de deelnemende scholen over de situatie.

Masterclass 4: Professioneel kapitaal: over teamleren, cyclisch werken, monitoring en duurzaam ontwikkelen.

 

Aanmelden en procedure:

Aanmelden gaat via een intakegesprek waarin we verkennen wat de verwachtingen zijn, de beginsituatie geschetst wordt en de urgentie kenbaar gemaakt wordt om aan dit traject te beginnen.

In dit trainingsprogramma is plek voor vier scholen. We vinden spreiding over de verschillende stadsdelen en schoolbesturen wenselijk.

❖ Stap 1: Stuur een mail met een korte motivatie waarom je met jouw school wil deelnemen aan dit trainingsprogramma en met welke deelnemers naar directie@obs-wereldwijs.nl. Doe dit vóór as. 4 juli.

❖ Stap 2: Nadat je school is aangemeld, vindt een eerste selectie plaats op basis van de bovenstaande criteria. Bij overaanmelding wordt ook gekeken naar spreiding van de scholen over de stadsdelen en schoolbesturen. Uiterlijk 10 juli hoor je of jouw school wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.

❖ Stap 3: Voor de zomervakantie vindt het intakegesprek met de trainers plaats om te kijken of er een goede match is tussen het aanbod van de trainers en de ambities van de deelnemende school. Hier zijn alle deelnemers bij aanwezig.

❖ Stap 4: Na het intake gesprek hoor je zo snel mogelijk of jouw school deel kan gaan nemen aan het programma.

 

Trainer

Paula Hoonhout (schoolleider) en een expertleraar van Wereldwijs

 

Doelgroep

Schoolleiders, schoolcoaches , MT- leden/expertleraar, en IB-ers in het basisonderwijs.
Er is plek voor 4 basisscholen uit (regio) Amsterdam. Het is voorwaardelijk dat tenminste drie teamleden, waaronder de schoolleider, deelnemen.

 

Locatie

Wereldwijs

 

Tijdstip

09.30 -13.00 uur

 

Datum

18 oktober, 29 november 2023, 21 februari en 10 april 2024

 

Aanmelden

Kan tot 4 juli 2023 – zie stap 1