ONA – Formatief handelen

Didactisch handelen/leergebied overstijgend

 

Deze training van vier bijeenkomsten geeft jou meer inzicht en handvaten om in je groep aan de slag te gaan met een doordachte formatieve aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

We weten dat zelfregulatie en kennis over ‘leren leren’ bij kinderen effectief blijkt bij het verkrijgen van inzicht over waar je staat, wat je volgende stap is en wat je daarvoor moet kunnen. Het plezier in leren en de motivatie wordt vergroot en daardoor is er meer groei (ten opzichte van jezelf) en betere resultaten. Als leerkracht kun je beter differentiëren als je leerlingen zelf ook beter weten waar ze staan en wat ze al kunnen.

 

In deze training leer je stap voor stap hoe je dit kunt bereiken. Door helderen leerdoelen en succescriteria te formuleren, door leerlingen zichzelf te laten inschalen en te laten controleren/beoordelen. Door het voeren van kleine leergesprekken en vervolgaanbod samen te bepalen. Maar ook leer je, hoe je goede peer assessment in je groep kunt opzetten en hoe je een goede feedbackcultuur in je klas bereikt.

 

Formatief handelen is uitdagend voor jou maar ook voor je leerlingen! De actieve betrokkenheid is een belangrijk onderdeel.

 

In vier bijeenkomsten staan we uitgebreid stil bij alle fases van formatieve evaluatie.

Er worden onder andere filmfragmenten vertoond en er worden concrete opdrachten en doelen om aan te werken gegeven en nabesproken zodat je meteen aan de slag kunt in jouw groep.

Uitproberen en deze ervaringen delen is een belangrijk onderdeel van de training. Dus we verwachten natuurlijk wel dat je aan de slag gaat! Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis van onze training. Evidence informed werken gaat over hoe je dit goed toepast in jouw praktijk.

 

We raden aan om samen met een collega uit jouw school deel te nemen. Wil je als geheel team deelnemen, neem dan even rechtstreeks contact met ons op (zie het leertraject). Bij schoolbrede deelname is de impact van de training natuurlijk groter, maar dat is niet verplicht.

Wereldwijs is al jaren excellent op het gebied van formatief handelen.

We delen graag onze opgebouwde expertise en ervaring maar zijn natuurlijk ook nooit uitgeleerd en we blijven dus nieuwsgierig tijdens de training naar ieders expertise en ervaringen met formatief handelen. ‘Samen op reis om wijs te worden’ is onze slogan!

 

Leerdoelen:

Kennis over metacognitieve vaardigheden en zelfregulatie
In staat om goede succescriteria op te stellen
In staat om leerlingen te begeleiden in het inschalen op leerdoelen
In staat om samen met leerlingen te reflecteren op eigen leerproces
Aanmelden voor deze training kan via Eventbrite. Let op, je meldt je aan voor alle vier de bijeenkomsten.

 

Trainers

Expertleraren van Wereldwijs

 

Doelgroep

Leraren en IB-ers in het basisonderwijs.

Locatie

Wereldwijs

 

Tijdstip

14:00-17:00 uur uur

 

Datum

6 november 2024, 27 november 2024, 15 januari 2025 en 12 februari 2025