ONA – schoolbezoek Alan Turingschool

Tijdens de presentatie en rondleiding laat de Alan Turingschool zien hoe je als team vanuit een gedeelde visie en ambitie de vertaalslag kan maken naar de praktijk van alledag.

 

Kennis van de wereld, routines, creativiteit, hoge verwachtingen en sociale veiligheid zijn belangrijke kenmerken van de Alan Turingschool.
Onze leerlingen krijgen veel kennis aangeboden en leren deze kennis stapsgewijs toe te passen in een context van toenemende complexiteit en zelfstandigheid, met als doel dat ze zich kunnen ontwikkelen tot kritisch denkende wereldburgers.

Tijdens de presentatie en rondleiding laten we zien hoe je als team vanuit een gedeelde visie en ambities de vertaalslag kan maken naar de praktijk van alle dag.

Zowel binnen als buiten onze school delen we graag onze kennis over hoe je een school kunt organiseren zonder veel werkdruk, maar met veel werkplezier en oog voor vakmanschap.

 

Locatie

Alan Turingschool,  Poolstraat 2 1018 LR Amsterdam

 

Data

4 oktober 09.30- 12.00 uur

 

Aanmelden kan via deze link