Training pedagogisch conciërge

Inhoud
Het resultaat van de training is dat jullie

  • beschikken over noodzakelijke communicatieve en pedagogische vaardigheden
  • kunnen omgaan met emoties zoals boosheid en weerstand
  • signalen herkennen om escalatie te voorkomen of ombuigen
  • conflicten tussen leerlingen oplossingsgericht kunnen aanpakken
  • over kennis beschikken over de diverse vormen van lastig gedrag en agressie bij leerlingen; leerlingen en ouders aanspreken op grensoverschrijdend of regeloverschrijdend gedrag
  • vaardig zijn in gesprekken met leerlingen, ouders en collega’s en hun hospitality rol op school kunnen pakken

 

Locatie

Stafbureau, klaprozenweg 75H

 

Tijdstip

09.00 -16.30 uur

 

Datum

19 januari 2023

 

Aanmelden

Mail naar Kitty Helmich : k.helmich@innoord.nl