Training spelbegeleiding jonge kind

Inhoud

Jonge kinderen ontwikkelen zich in samenhang binnen een betekenisvolle en spelmatige context. Een rijke en krachtige speelleeromgeving met inspirerende hoeken is een belangrijke voorwaarde maar nog geen garantie voor goed spel. Daar hoort ook een goede spelbegeleiding bij. Een gesprek dat ik in dit kader vaak hoor is,  hoeveel ruimte geef ik als leraar- aan spel en hoe draag ik bij aan de ontwikkeling van de leerlingen.

In de training gaan de leraren aan de slag met enerzijds denken over de speelleeromgeving (wat is er nodig om kinderen te laten spelen) en anderzijds vanuit doelen (welke doelen bied je aan, wat sluit aan bij de ontwikkeling van de kinderen en hoe begeleid je dit).

 

Docenten

Esther van den Berg, senior onderwijsadviseur bij het ABC.

 

Doelgroep

Leerkrachten van groep 1/2/3 en ib’ers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind.

 

Data

2 september en 7 oktober (onder voorbehoud)

 

Tijd

14.30 – 17.00 uur

 

Locatie

Expertisecentrum, Breedveld 7

(in het gebouw van de Buikslotermeerschool)

 


31-08-2020
Startbijeenkomst startende leerkrachten
02-09-2020 / 07-10-2020 / 18-11-2020
Basistraining Growth Mindset
02-09-2020 en 07-10-2020 (onder voorbehoud)
Training spelbegeleiding jonge kind
agenda